Projekty zgłoszone w 2017 r.

18
stycznia 2017
Projekt zakłada dofinansowanie do wymiany starych pieców dla mieszkańców Radomia. Założeniem projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu korzystania ze starych pieców na jakość powietrza w mieście.
więcej »
18
stycznia 2017
Celem projektu jest pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowania w działania na rzecz aktywnej integracji.i działań społeczno kulturalnych na rzecz dzielnicy POTKANÓW , ŚRÓDMIEŚCIE, MIASTA KAZIMIERZOWSKIEGO. ...
więcej »
19
stycznia 2017
Celem projektu jest walka z bezdomnością zwierząt i poprawa warunków bezdomnych zwierząt w naszym schronisku. Dofinansowanie naszego schroniska poprawiłoby warunki zwierząt tam przebywających, remonty boksów, nowe ...
więcej »
18
stycznia 2017
Jak to mówią Radom jest miastem nudnym bo się tu mało dzieje, fajnie że powoli... powoli zaczyna sie dziać lecz ciągle jest to kropla w morzu potrzeb miasta. Wychodzę z inicjatywą zorganizowania dużego sylwestra, zaproszenie gwiazd tak ...
więcej »
20
stycznia 2017
Zorganizowanie ogólnodostępnego festiwalu fotograficznego w ramach którego odbywać się będą: wystawy fotograficzne, prelekcje, wykłady z dziedziny fotografii, konkursy fotograficzne, pokazy filmów o tematyce fotografii, ...
więcej »