Projekty zgłoszone w 2017 r.

Data zgłoszenia
2017-01-12
Opis

Projekt zakłada rozbudowę systemu roweru publicznego o minimum 4 szt. stacji oraz minimum. 40 szt. rowerów. Miasto wielkości Radomia docelowo powinno dysponować około 40 stacjami i 400 rowerami, po ewentualnej wygranej liczba stacji w systemie wzrośnie przybliżając nas do tej docelowej liczby. Projekt zakłada ponadto wyposażenie wszystkich nowych rowerów w fotelik do przewozu dzieci. 

Szacunkowy koszt projektu 600 000 zł

Lokalizacja
Okręg Ogólnomiejski
Uzasadnienie