Projekty zgłoszone w 2017 r.

Data zgłoszenia
2017-01-24
Opis

Nordic Walking świetną formą ćwiczeń skierowaną do szerokiej grupy wiekowej. Jednak wymaga poznania prawidłowej techniki.

Projekt zakłada prowadzenie otwartych zajęć z trenerem, który nauczałby w teorii i praktyce jak bezpiecznie i prawidłowo uprawiać ten piękny sport.

Otwarty charakter zajęć pozwoliłby na korzystanie z nich przez wiele osób. Start przemarszu grupy mógłby się zaczynać w Radomskich Parkach i innych terenach zielonych, którego układ pozwala na bezpieczne maszerowanie w kółko.

Kontynuacja projektu realizowanego w 2017 r.

Lokalizacja
Miasto Radom
Uzasadnienie
 
Załączniki