Projekty zgłoszone w 2017 r.

Data zgłoszenia
2017-01-18
Opis

Zakup wózków sportowych (10 szt.) do koszykówki na wózkach aby powstała w Radomiu drużyna koszykówki na wózkach. Powstanie drużyny pozwoli chętnym niepełnosprawnym realizować się poprzez sport, stworzy grupę wsparcia dla osób z podobnymi problemami, którzy razem w turniejach sportowych będą mogli reprezentować miasto sprzyjające potrzebom osób niepełnosprawnych. Projekt stworzy możliwość rehabilitacji poprzez sport, stanie się powodem wyjścia z domu dla osób poruszających się na wózkach. Jednak przede wszystkim pozwoli im odnaleźć cel i da możliwość realizacji siebie mimo ograniczeń ruchowych.

Projekt objąłby swoim zasięgiem chętnych mieszkańców z Radomia i okolic. Dotyczyłby  zakupu sportowych wózków do koszykówki na wózkach 10 szt., treningów 2 razy w tygodniu 2 godz., wyjazdów oraz organizacji sparingów i turniejów; wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia.

Koszt 1 wózka wg producenta firmy GTM w Warszawie to 10 990 zł.

Powstanie drużyny koszykarskiej na wózkach i jej systematyczny i długotrwały rozwój jest możliwe, gdyż miasto Radom to ważny ośrodek koszykarski w kraju nie tylko ze względu na zdobycie przez ROSĘ Radom wicemistrzostwa Polski, ale także ze względu na funkcjonujący w naszym mieście system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej koszykarsko. Nasze miasto zostało objęte programami, które firmuje Polski Związek Koszykówki (SMOK, GOSSM).

MKS Piotrówka i KSROSA – spor Radom od lat wspiera funkcjonowanie w mieście ośrodki szkoleniowe SMOK i GOSSM.  Mamy więc wszelkie predyspozycje do tego, aby w naszym mieście rozpoczął się cykl szkolenia niepełnosprawnych koszykarzy.

Koszykówka na wózkach jest dyscypliną paraolimpijską.

Lokalizacja
Klub MKS Piotrówka Radom ul. Trojańska 5 (SOSW w Radomiu)
Uzasadnienie