Projekty zgłoszone w 2017 r.

Data zgłoszenia
2017-01-25
Opis

Miasto Kazimierzowskie jest obszarem niechętnie odwiedzanym przez mieszkańców Radomia, którego rozrywkowe centrum stanowi  deptak w ciągu ulicy Żeromskiego. Ostatnie działania władz miejskich, m.in. przeniesienie miejskiego lodowiska z odludnego terenu stadionu przy ul. Narutowicza czy też przeniesienie cyklu koncertów letnich sprzed gmachu dawnej Sandomierskiej Komisji Wojewódzkiej na Rynek pokazują jednak, że obszar ten odznacza się olbrzymim potencjałem, zaś wysoka frekwencja dowodzi, że jest w stanie zainteresować mieszkańców Radomia. W trend ten bardzo dobrze wpisywałaby się organizacja na Rynku Miasta Kazimierzowskiego cyklicznych imprez odwołujących się do tradycji tego miejsca, czyli odbywających się tam w XVI-XVIII wieku jarmarków organizowanych w dniach śś. Piotra i Pawła (29 czerwca), św. Mikołaja (6 grudnia) i św. Michała (II połowa września) oraz cotygodniowego targu [S. Piątkowski, „Radom: historia miasta”, Radom 2005, s. 24].

Pierwszy i ostatni z jarmarków (w czerwcu i wrześniu) mógłby przybrać formę jednodniowego festynu, tym bardziej atrakcyjnego, że imprezy te otwierałyby i zamykały sezon letni. O popularności tego rodzaju imprez świadczą poznańskie obchody dnia św. Marcina, święta przez wieki zapomnianego, a odtworzonego po II wojnie światowej, obecnie, razem z jego specjalnością, czyli rogalem św. Marcina, stanowiącego wizytówkę Poznania. Podobnym przykładem jest gdański jarmark św. Dominika, po wiekach przerwy wznowiony w 1972 roku, a dzisiaj stanowiący znak rozpoznawczy Gdańska.

Następna ze wspomnianych imprez, Jarmark św. Mikołaja, inaczej niż organizowane do tej pory nieatrakcyjne i mało popularne "targi" świąteczne na Rynku, powinien przybrać formę jarmarku bożonarodzeniowego, otwieranego w dniu św. Mikołaja (nielada atrakcja dla dzieci) i czynnego przez miesiąc, aż do końca ferii świątecznych (6 stycznia). Abstrahując od przykładów zagranicznych, w Polsce imprezy tego typu są znane w większości miast i cieszą się rosnącą popularnością. Spośród piętnastu największych miast w Polsce Radom jest jedynym, w którym pełnowymiarowy jarmark bożonarodzeniowy się nie odbywa.

Ostatnią ze wspomnianych imprez o jagiellońskiej tradycji są cotygodniowe targi. We współczesnym Radomiu mogłyby przybrać formę organizowanych co tydzień w sezonie wiosenno-letnim targów śniadaniowych, na których lokalni producenci mogliby prezentować swoje wyroby. Przykłady z innych polskich miast, w tym szczególnie z Warszawy i Krakowa dowodzą zasadności takiej imprezy, przyciągającej rzesze ludzi i propagującej zdrowy styl życia.

Każda z postulowanych powyżej imprez podnosi atrakcyjność Miasta Kazimierzowskiego jako tej części Radomia, gdzie możliwe jest atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, a także wpisuje się w obecną politykę władz miejskich, której celem jest rewitalizacja, czyli wolno tłumacząc, przywrócenie do życia, tej części miasta. Ponadto, nieocenionym walorem edukacyjnym jest odtworzenie w świadomości współczesnych radomian dawnych tradycji miasta, przez wieki  kształtujących życie i charakter jego mieszkańców. Koszt materialny organizacji takich imprez byłby z pewnością niewielki, korzyści płynące z aktywizacji zapomnianej części miasta są zaś ogromne.

Lokalizacja
Rynek Miasta Kazimierzowskiego; Miasto Kazimierzowskie
Uzasadnienie
 
Załączniki