Projekty zgłoszone w 2017 r.

Data zgłoszenia
2017-01-25
Opis

Program  będzie  kierowany do starszych mieszkańców miasta Radomia z różnych grup społecznych, w szczególności skierowany do osób 50+, ale nie tylko. Program będzie polegał na prowadzeniu bezpłatnych zajęć pobudzających aktywność rekreacyjną-sportową   usprawniającą  pogłębiające się tendencje spadkowe dotyczące sprawności fizycznej osób starszych.W ośmiu ogólnodostępnych miejscach naszego miasta  parkach  i innych będą prowadzone 2 razy w tygodniu po (1,5 h) od marca do listopada  systematyczne zajęcia rekreacyjno-sportowe skierowane do osób 50+. Będą mogli w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszego miasta. lokalizacja i godziny zajęć będą podane do publicznej wiadomości w mediach lokalnych.

Lokalizacja
Radom
Uzasadnienie
 
Załączniki