Projekty zgłoszone w 2017 r.

Data zgłoszenia
2017-01-25
Opis

Cele zgłaszanego projektu

- kulturalne zagospodarowanie przestrzeni parków radomskich
- promocja kultury radomskiej
- promocja kreatywnego spędzania czasu wolnego
- organizacja czasu wolnego mieszkańców Radomia
- podniesienie atrakcyjności miejsc zamieszkania.

Opis
Zadanie polegające na przeprowadzeniu 9 dni animacyjnych, każdy w innym parku radomskim w godzinach 10-16 w wybrany dzień weekendu (sobota lub niedziela). 
Czas czerwiec-wrzesień.

Każdy dzień Radomskich Ogrodów Sztuki składać się ma z komponentów:

- muzyka (koncert)
- malarstwo
- rzeźba
- teatr
Działania mają być skierowane do szerokiego kręgu odbiorców (nie tylko do dzieci), angażując publiczność do udziału w działaniach artystycznych.
Każdy dzień Radomskich Ogrodów Sztuki ma być zorganizowany w innym Parku
 

Koszty

- wynagrodzenia prowadzących animacje, artystów, muzyków

- opłaty licencji praw autorskich

- zakup materiałów do działań artystycznych

- zakup nut

- nagłośnienie

- transport

- plakaty i promocja

Lokalizacja
Parki: Stary Ogród, Leśniczówka, Kościuszki, Południe, Michałów, Obozisko, Borki, Ustronie, Gołębiów
Uzasadnienie
 
Załączniki