Projekty zgłoszone w 2017 r.

Data zgłoszenia
2017-01-18
Opis

Celem projektu jest pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowania w działania na rzecz aktywnej integracji.i działań społeczno kulturalnych na rzecz dzielnicy POTKANÓW , ŚRÓDMIEŚCIE, MIASTA KAZIMIERZOWSKIEGO. Projekt chcemy realizować z dziećmi z rodzin, które doświadczają problemów          w wychowywaniu dzieci oraz mieszkają w małych mieszkaniach co ogranicza swobodę dzieci do zabawy ,a rodzice czesto sa pochłonięci codzienymi problemami zyciowymi. Głównie chemy jezdzić do dzielnicy POTKANÓW I ŚRODMIESCIE szczególnie w obszarach rewitalizacji  . Podczas wspólnej zabawy nie ma wygranych czy przegranych. Wszyscy są równi. Na chwilę odrywamy dzieci i rodziców od telewizorów , by razem przeszli labirynt, wzięli udział w pokazie cyrkowym. Zajęcia Aniołbusa angażują wszystkich, niezależnie od wieku. Dorośli wraz ze swoimi pociechami wracają do sielskiej atmosfery dzieciństwa a jednocześnie uczą się zabawy z własnym dzieckiem. Dzieci te, choć często nie maja sukcesów w szkole są bardzo zdolne, mają wiele talentów, które często nie zostają odkryte, zauważone przez dorosłych. Obecność pedagogów ulicy w dzielnicach socjalnych pokazała, że dzieci są kreatywne, są ciekawe świata i potrzebują by dorośli, niekoniecznie rodzice, zatroszczyli się o nich tworząc miejsce do ich osobistego rozwoju poprzez zajęcia kulturalno-edukacyjne. Bus min 7 osobowy  najlepiej 9 osobowy z przyczepka na zabawki ( zakupiony z projektu lub wypozyczony ) umożliwi nam zabieranie dzieci poza dzielnice, , a w okresie od wiosny do jesieni będzie zapleczem dla naszych zabawek i akcesoriów do prowadzonych zajęc, a także poprzez swoją mobilność pozwoli się na przemieszanie pedagogom do Dzielic.  Od czerwca do września, szczególnie w okresie wakacji chcielibyśmy zapewnić więcej zajęć, gdyż rzadko te dzieci wyjeżdżają na wakacje . Zajęcia powinny odbywać się w małych grupach, gdyż dzieci te potrzebują szczególnej uwagi, a w większej grupie przejawiają się destrukcyjne procesy grupowe i trudno wtedy utrzymać ich zainteresowanie. Dlatego konieczne jest w projekcie zatrudnienie pedagogów ulicy  i  animatorów podwórkowych , a także  wolontariuszy. Projekt tworzą pedagodzy ulicy , a główną metodą wykorzystywaną w pracy jest pedagogika ulicy, zabawy, cyrku i przeżyć . Zajęcia są tak skonstruowane, aby każda osoba mogła w nich uczestniczyć bez względu na wiek. Pedagodzy ulicy będą organizować zajęcia „świetlicowe” na podwórkach, będą przygotowywać gry i zabawy. W czasie zimy, deszczu zawsze możemy podjechać do instytucji użyteczności publicznej min. domy kultury, swietlica .

Do czego dąży ANIOŁBUS ?

Do poprawy sytuacji życiowej dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im brania udziału w ciekawych, twórczych działaniach służących, równocześnie poszerzeniu wiedzy i umiejętności, jak również dobrej zabawie.

Do włączenia się do społecznego procesu decydowania w sprawach dotyczących zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

Do reprezentowania interesów dzieci w zakresie planowania miejsc zabaw, organizacji sytuacji edukacyjnych, wspomagających prawidłowy rozwój każdego dziecka.

Do wspólnych zajeć dzieci dorosli 

 

Co oferuje ANIOŁBUS ?

Bogatą ofertę różnorodnych zabaw dydaktycznych przeznaczonych dla dziewcząt i chłopców w miejscu ich zamieszkania oraz w ich środowisku życiowym.

Wielorakość różnorodnych działań i łatwość przemieszczania się

Kreowanie zmian w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości. Twórcza adaptacja naturalnego środowiska dla celów dydaktyczno-wychowawczych.

Radość ze wspólnego spotykania się w określonych miejscach i wspólną zabawę.

Chcemy uczyć jak aktywizować społeczności lokalne, jak włączyć dorosłych, młodzież, dzieci  w działania na rzecz wspólnego dobra, jak sprawić, by mieszkańcy dzielnic wyszli z domu, potrafili sobie pomóc w razie potrzeby, integrowali się i wspólnie bawili na festynie czy tworzyli miejsca na aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu i zaspokajać potrzeby społeczne i urzeczywistniać marzenia .To ciekawe nowatorski projekt inicjujący zmainę społeczną.

Lokalizacja
POTKANÓW , ŚRÓDMIESCIE, MIASTO KAZIMIERZOWSKIE
Uzasadnienie
 
Załączniki