Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2020

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2020”

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta Radomia w przedmiocie projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2020”.
 
Konsultacje potrwają od 31 maja 2017 r. do  13 czerwca 2017 r.
 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

  • w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,
  • w formie papierowej poprzez wypełnienie poprzez wypełnienie formularza zgłaszania opinii złożenie w jednym z czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

 

Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9 (7.30-15.30);

Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 (7.30-16.30);

Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53 (7.30-15.30);

Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1 (7.30-19.00)

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 
 

 

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Kancelaria Prezydenta
ul. Żeromskiego 53 pok.192, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 279
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl