Projekty Budżet Obywatelski zgłoszone w 2015 roku

8
czerwca 2015
  Wydawnictwo albumowe. Tekst: Mieczysław Szewczuk, fotografie i opracowanie graficzne: Marcin Kucewicz, współpraca redakcyjna: Magdalena Kwiatkowska- Rzodeczko; Stron nie mniej niż 240, format ...
więcej »
12
lutego 2015
Pomysł jest inicjatywą PTTK - Oddziału Miejskiego w Radomiu. W naszym mieście brak jest spójnego systemu turystyczno-krajoznawczego. W ramach projektu zakłada się stworzenie takiego kilkuczęściowego systemu, wzajemnie się uzupełniającego ...
więcej »
8
czerwca 2015
Niniejszy projekt kierowany jest do dziewczynek w wieku 13 lat zameldowanychna terenie Miasta Radomia oraz w szczególnych przypadkach (choroby nowotworowe w rodzinie), projektem objęte byłyby również dziewczynki z innych ...
więcej »
8
czerwca 2015
W 1939 r. Żydzi stanowili 30% mieszkańców Radomia. Obecnie, nic nie przypomina o ich wieloletniej obecności. Od 7 lat Resursa stara się temu zaradzić organizując w kwietniu Spotkanie z Kulturą Żydowską współpracując m.in. z ...
więcej »
8
czerwca 2015
Zakup sprzętu ratunkowego i ratowniczego dla potrzeb Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu celem zabezpieczenia imprez rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez miasto i Gminę Radom na terenie Zalewu Borki w Radomiu w ...
więcej »