Projekty Budżet Obywatelski zgłoszone w 2015 roku

Data zgłoszenia
2015-02-09
Opis

Miasto aby poprawiać komfort życia mieszkańców nie może ograniczać się jedynie do budowy nowych dróg czy też remontów parków. Trzeba także zapewnić mieszkańcom przyjazną przestrzeń miejską. Jednym z takich elementów poprawiających jakość życia może być przeniesienie sztuki dla odbioru przez wszystkich ludzi poruszających się po ulicach naszego miasta. Można to osiągnąć np. poprzez wykonanie muralu na jednej z kamienic należących do miasta w śródmieściu, a mianowicie na ścianie bocznej jednej z takich kamienic. Poprawi to estetykę takiego budynku jak i będzie w pewnym stopniu atrakcją turystyczną oraz czymś nowym, świeżym.

Dlatego postuluje się zaproszenie do takiego przedsięwzięcia jednego ze znanych artystów, mogącego się już poszczycić muralem wykonanym w jakimś polskim mieście. Wybór taki byłby dokonany przy konsultacji ze specjalistami pracującymi w jednostkach kultury naszego miasta (Centrum Sztuki Elektrownia, Muzeum im. J.Malczewskiego), zaś tematyka miałaby być związana z historią naszego miasta (ważne wydarzenia dziejące się tutaj, upamiętnienie bohaterów walczących w naszym mieście w czasie zrywów niepodległościowych, wojen, dotyczące przemysłowego charakteru naszego miasta), lecz artysta nie byłby ograniczony sztywnymi ramami przedstawienia tematu. Wraz z artystą i władzami miasta dokonany byłby wybór najodpowiedniejszego miejsca na taki projekt

Projekt dotyczy obszaru ogólnomiejskiego, z racji skierowania do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Do kosztów takiego przedsięwzięcia należy zaliczyć jedynie koszt wynajęcia odpowiednich rusztowań, farb, sprayów oraz zapłata dla artysty, przez co cały projekt nie pochłonąłby dużych funduszy. W załączniku zamieszczone są przykładowe wykonania murali w Polsce, które poprawiają estetykę przestrzeni miejskiej stając się ciekawym obiektem dla mieszkańców.

Lokalizacja
Śródmieście
Uzasadnienie

Szacunkowy koszt: do 100 000 zł

Planowany termin realizacji: rok 2016