Projekty Budżet Obywatelski zgłoszone w 2015 roku

Data zgłoszenia
2015-02-09
Opis

Stan obecny:

Zakup karetki pogotowia, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom miasta Radomia jest obecnie zakupem niezbędnym. Stacja pogotowia ratunkowego posiada w swojej dyspozycji samochody ratunkowe, które mają już nawet po kilkanaście lat i wymagają stałego nadzoru oraz napraw. Najstarszy z samochodów to samochód 15 letni, który przejechał już blisko 700 000 tys. km. Nowoczesny ambulans z kompleksowym wyposażeniem stanowić będzie wsparcie dla udzielania medycznych czynności ratunkowych wszystkim mieszkańcom Radomia w sytuacjach zagrożenia ich życia i zdrowia.

Opis projektu:

Projekt zakłada zakup ambulansu ( karetki pogotowia ratunkowego ) wraz z nowoczesnym sprzętem medycznym, który będzie stanowić wyposażenie karetki. W skład wyposażenia będą wchodzić:

- Defibrylatory – a właściwie urządzenia łączące w sobie funkcje defibrylatora, kardiowertera, monitora i elekrostymulatora. Podstawowe urządzenia ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, niezbędne w prowadzeniu zaawansowanej resuscytacji.

- Respiratory - urządzenia medycznewspomagające lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej

- Pompy infuzyjne to specjalistyczne urządzenia medyczne stosowane do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania leku z określoną prędkością i we właściwej dawce.

- Ssaki elektryczne są przenośnymi urządzeniami służącym do udrażniania górnych dróg oddechowych.

- Urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia.

Wstępny kosztorys:

Koszt zakupu  ambulansu wraz z wyposażeniem to kwota około 500 000 zł.

Uzasadnienie:

Zakup ambulansu zgodnego z aktualnymi wymogami normatywnymi  oraz wyposażeniem medycznym spełniającym najnowsze zalecenia Europejskiej Rady Resuscytacji  poprawi  bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców miasta Radomia w zakresie przedszpitalnej opieki medycznej, a przede wszystkim przyczyni się  do wzrostu efektywności działań ratowniczych w stanach zagrożenia życia.

Ambulans będzie służył mieszkańcom Radomia  24 godziny na dobę i 365 dni   w roku

Lokalizacja
Radom
Uzasadnienie

Szacunkowy koszt: do 500 000 zł

Planowany termin realizacji: rok 2016

 
Załączniki