Projekty Budżet Obywatelski zgłoszone w 2015 roku

Data zgłoszenia
2015-06-08
Opis

Przedmiotem projektu jest wykonanie bezpiecznej strefy aktywności ruchowej i wypoczynku dla najmłodszych dzieci mieszkających w obszarze II. Jako mieszkańcy osiedla Idalin i miasta Radomia, chcemy stworzyć bezpieczne miejsce zabaw z nawierzchnią poliuretanową i wielkoformatowymi planszami do gier ruchowych, wkomponowanymi w nawierzchnię. Celem projektu jest także wymiana podłoża na bezpieczną ujętego w tym wniosku małego placu zabaw (obecna nawierzchnia piaszczysto-trawiasta) i  zwiększenie jego  atrakcyjności  jako miejsca zabaw małych mieszkańców z terenu osiedla poprzez stworzenie odpowiedniej bazy materialnej niezbędnej do wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i klas młodszych. Strefa o która wnioskujemy ma następujące  wymiary 23m x 16m. W ramach granic osiedlowych brakuje dobrze wyposażonych i otwartych dla dzieci placów zabaw a także  takiego bezpiecznego miejsca, na  którym dzieci z okolicznych osiedli mogłyby rozwijać swoje zainteresowania różnymi formami aktywności rekreacyjno-sportowej . Innowacją będzie czynnik edukacyjny czyli plansze do gier i zabaw., które podziałają na dzieci rozwijająco. Zagospodarujmy czas wolny dzieciom poprzez zapewnienie im ruchu na świeżym  powietrzu.  Dzięki realizacji tego projektu teren szkolny stanie się nowoczesnym kompleksem sportowym dla całych rodzin co umożliwi organizację licznych wydarzeń sportowych dla mieszkańców środowiska lokalnego. Rokrocznie dla środowiska lokalnego  szkoła organizuje festyny środowiskowe, podczas których wykorzystywane jest istniejące zaplecze sportowe. Stworzenie takiego miejsca umożliwi spędzanie wolnego czasu w ciekawy atrakcyjny i aktywny sposób wszystkim chętnym.  Najważniejsze jest to, iż teren jest ogrodzony i monitorowany a więc bezpieczny. Szkoła znajduje się na obszarze wciąż rozwijającym się. Osiedla się tu wiele młodych rodzin z małymi dziećmi. Dlatego wnioskujemy o stworzenie takiego bezpiecznego miejsca, które zagwarantuje zabawę i wypoczynek całym rodzinom. Realizacja projektu znacząco podniesie atrakcyjność osiedla i szkoły, a zarazem zapewni miejsce spotkań dzieci i rodziców. Dorośli mogą korzystać z istniejącego już przy szkole zaplecza sportowego typu boisko do piłki nożnej i bieżnia lekkoatletyczna. Realizacja powyższej inwestycji przyczyni się w dłuższej perspektywie w znaczący sposób do walki z otyłością i zaszczepi w dzieciach pasję do zdrowego stylu życia. 

Lokalizacja
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu ul. Wyścigowa 49
Uzasadnienie
Szacunkowy koszt: do 200 000 zł
 
Planowany termin realizacji: rok 2016
 
Załączniki