Projekty Budżet Obywatelski zgłoszone w 2015 roku

Data zgłoszenia
2015-06-08
Opis

Przedmiotem projektu jest budowa boiska do piłki siatkowej (wymiary 29 m x 16 m) o nawierzchni poliuretanowej, zlokalizowanego przy PSP Nr 4 w Radomiu ul. Wyścigowa 49. My jako rodzice i mieszkańcy osiedla mając na uwadze troskę o zdrowie naszych dzieci pragniemy stworzyć dzieciom warunki do rozwijania zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej. Wybudowanie boiska do siatkówki wraz z istniejącym już boiskiem do piłki nożnej stanowiłoby nowoczesny kompleks sportowy. PSP Nr 4 jest szkołą o dużych tradycjach sportowych. Dzięki realizacji projektu teren szkolny stanie się także miejscem licznych wydarzeń sportowych dla mieszkańców środowiska lokalnego. Istniejące boisko do piłki nożnej  jest udostępniane dzieciom i młodzieży, które chcą rozwijać sportowe zainteresowania. Realizacja powyższej inwestycji podniesie także atrakcyjność zajęć sportowych, co w dłuższej perspektywie przyczyni się w znaczący sposób do walki z otyłością i zaszczepi pasję do prowadzenia zdrowego stylu życia. Stworzymy też możliwość spędzania wolnego czasu w ciekawy, atrakcyjny i aktywny sposób wszystkim chętnym. Realizacja powyższego projektu pozwoli organizować liczne wydarzenia sportowe dla różnych grup wiekowych. Lokalizacja boiska obok placu zabaw dla dzieci gwarantuje wypoczynek całym rodzinom. Ważne jest także to, iż na naszym obszarze przy tak  gęstej zabudowie mieszkalnej pojawi się miejsce, które mogłoby w pewien sposób przeciwdziałać agresywnemu zachowaniu młodzieży, ułatwiłoby walkę z nudą wśród nastolatków i zachęcałoby do ruchu - a nie do siedzenia przed komputerem. Teren placówki jest ogrodzony, monitorowany, a tym samym bezpieczny. Mieszkańcy Idalina, Prędocinka, Janiszpola i Malczewa zasługują na to, by cieszyć się kompleksem sportowym czyli basenem, placami zabaw i profesjonalnymi boiskami sportowymi. Nowe boisko do piłki siatkowej stworzy dla społeczności lokalnej nowe możliwości rozrywki. Niejednokrotnie mieliśmy możliwość korzystania z zajęć organizowanych przez nauczycieli z PSP Nr 4 integrujących środowisko lokalne. Baza projektu będzie miejscem rozwijania zainteresowań różnymi formami aktywności rekreacyjnej i sportowej mieszkańców okolicznych dzielnic i miasta Radomia, a w dłuższej perspektywie przyniesie wiele korzyści społecznych. Nowa infrastruktura sportowa umożliwi szeroką dostępność społeczeństwa w aktywnym uprawianiu sportu, a szczególnie dzieci i młodzieży. 

Lokalizacja
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu ul. Wyścigowa 49
Uzasadnienie
Szacunkowy koszt: do 300 000 zł
 
Planowany termin realizacji: rok 2016
 
Załączniki
  1.  Załącznik (2.5.pdf) (358.73 KB)