Projekty Budżet Obywatelski zgłoszone w 2015 roku

Data zgłoszenia
2015-06-08
Opis

Projekt zawiera modernizację dwóch placów zabaw znajdujących się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu przy ulicy Sowińskiego 1, z których korzystają mieszkańcy osiedla XV-lecia poza godzinami jej funkcjonowania. Modernizacja powinna polegać na wymianie starych oraz montażu nowych i dodatkowych urządzeń dla dzieci przy jednoczesnym wykonaniu nawierzchni z bezpiecznej pianka lub gumy oraz jej modernizacji. Chcemy aby dzieci miały atrakcyjne warunki do zabawy i rozrywki, zarówno te małe jak i te duże.  Rodzice i osoby starsze powinny przy tym mieć czas na relaks i poczucie bezpieczeństwa swoich pociech. W każdej już chyba dzielnicy jest nowoczesny plac zabaw, natomiast w obrębie XV-lecia to jeden z nielicznych miejsc, z którego korzystają mieszkańcy. Mają na uwadze, iż najwięcej miejsca w życiu dziecka powinny zajmować gry i zabawy ruchowe ponieważ mają one najbardziej kompleksowy wpły na ich rozwój chcemy większe i atrakcyjniejsze place zabaw niż są obecnie.

Projekt z kategorii edukacja/rekreacja.

Przewidywany koszt 40 000 zł. 

Lokalizacja
Publiczna Szkoła Publiczna nr 5 im. Marii Dąbrowskiej – Sowińskiego 1
Uzasadnienie
Szacunkowy koszt: do 200 000 zł
 
Planowany termin realizacji: rok 2016
 
Załączniki