Projekty Budżet Obywatelski zgłoszone w 2015 roku

Data zgłoszenia
2015-06-08
Opis

W 1939 r. Żydzi stanowili 30% mieszkańców Radomia. Obecnie, nic nie przypomina o ich wieloletniej obecności. Od 7 lat Resursa stara się temu zaradzić organizując w kwietniu Spotkanie z Kulturą Żydowską współpracując m.in. z Żydowskim Instytutem Historycznym, IPN, Międzynarodowym Festiwalem „Żydowskie Motywy”. Teraz chcielibyśmy zbudować Szlak Pamięci Żydów radomskich „Ślad”, który stale byłby informacją zarówno dla samych radomian, jak i dla rodzin dawnych Żydów radomskich przyjeżdzających tu z całego świata w poszukiwaniu korzeni. Powstanie 10 tablic, które umieścimy na terenie całego miasta w miejscach ważnych dla społeczności żydowskiej: miejsce po synagodze, szpital, przytułek dla biednych i sierot, siedziba gminy, cmentarz, małe getto, obóz przy ulicy szkolnej, towarzystwo Ezra, szkoła, główna brama do dużego getta. Pełne opisy tych miejsc, w języku polskim i angielskim, związanych z nimi osób, relacji tzw. Świadków historii, znajdą się na stronie internetowej, którą zbudujemy. Będą do nich odsyłać umieszczone na tablicach kody QR. Stronę chcemy stale rozbudowywać i aktualizować a zaangażowanie w prace deklarują m.in. radomskie licea ( spisywanie relacji z życia w przedwojennym Radomiu ocalałych z Zagłady, kontakt i spotkania z rodzinami danych radomian), Radomskie Towarzystwo Naukowym, PTTK, dawni żydowscy mieszkańcy Radomia. Otwarcie szlaku w końcu kwietnia towarzyszyć będą wycieczki, koncerty, wystawy, spektakle w przestrzeni miejskiej oraz pamiątkowe foldery – przewodniki po „Śladzie”. Budowa szlaku przyczyni się do tworzenia miejsc pamięci i popularyzacji ważnych postaci i faktów z lokalnej historii, współpraca między organizacjami i budowa wspólnot międzypokoleniowych.

Projekt zakłada:

  1. Umieszczanie na chodnikach metalowych linii z napisem: „mur getta” po polsku i w jidysz
  2. Umieszczanie na ul. Wałowej, w miejscach dawnej bramy getta, tablicy informacyjnej o historii radomskiego getta – po polsku i w jidysz – wraz z jego mapą i fotografiami.

Koszt realizacji projektu to 30.000 zł. 15 tyś. – przygotowanie tablic, przygotowanie podstron internetowej w wersji dwujęzycznej oraz polsko –angielskich folderów/przewodników po szlaku (do otrzymania bezpłatnego w Resursie, nakład 1000 egzemplarzy) – 7 tyś zł, koncerty i inne wydarzenia artystyczne w ramach inauguracji szlaku – 7 tys. Zł, reklama projektu -1 000zł. 

Lokalizacja
10 tablic w miejscach ważnych dla historii miasta o społeczności żydowskiej Radomia
Uzasadnienie
Szacunkowy koszt: do 200 000 zł
 
Planowany termin realizacji: rok 2016
 
Załączniki