Projekty Budżet Obywatelski zgłoszone w 2015 roku

Data zgłoszenia
2015-05-29
Opis

Przedmiotem projektu jest remont chodników po obydwu stronach ulicy Bolesława Chrobrego na wskazanym wyżej odcinku.  Skrzyżowanie ulic Chrobrego i Kusocińskiego było remontowane kilkanaście już lat temu, ale chodniki zlokalizowane wokół tego skrzyżowania o ruchu okrężnym są jeszcze w zupełnie przyzwoitym stanie. Z kolei cały pas drogowy ul. Chrobrego na odcinku od ul. Struga do mostu nad Potokiem Północnym został całkowicie przebudowany i wyremontowany kilka lat temu przy okazji budowy Galerii Słonecznej oraz Aquaparku. Po tych inwestycjach pozostał jednak krótki, około stupięćdziesięciometrowy, odcinek pasa drogowego pomiędzy wspomnianym mostem nad Potokiem Północnym, a skrzyżowaniem z ulicą Kusocińskiego, który nie był remontowany od kilkudziesięciu lat. W szczególnie złym stanie są chodniki po obydwu stronach drogi. Po stronie wschodniej nawierzchnia chodnika zrównała się praktycznie z nawierzchnią jezdni. Całkowitej erozji uległy krawężniki. Nawierzchnia na tym krótkim odcinku wykonana jest z różnych materiałów (asfalt, różne płyty betonowe) z powodu doraźnych napraw dokonywanych na przestrzeni lat. Po opadach deszczu, chodnik będący w tym miejscu najniższym punktem drogi zamienia się w dużą kałużę, którą można ominąć tylko wchodząc na jezdnię lub trawnik. Chodnik po stronie zachodniej także jest już zniszczony. Betonowe płyty są połamane i niestabilne (kołyszą się) „dzięki” parkującym wzdłuż jezdni samochodom oraz samochodom dojeżdżającym do sklepów zlokalizowanych w pawilonach oznaczonych numerem 7/9. Przy okazji remontu należy wydzielić umocniony podjazd do terenu przed pawilonami, aby uniknąć niszczenia chodnika przez pojazdy tam podjeżdżające. Remont chodnika na tym odcinku to absolutnie minimum. Warto by wziąć pod uwagę także remont nawierzchni jezdni na tym odcinku, wraz z budową zatoki przystankowej z prawdziwego zdarzenia, a nawet remont obiektu mostowego, który także nie był remontowany od kilkudziesięciu lat.

Lokalizacja
Radom, osiedle im. XV Lecia PRL, ul. Bolesława Chrobrego na odcinku od mostu nad Potokiem Północnym do Ronda im. Sybiraków po obydwu stronach ulicy.
Uzasadnienie
Szacunkowy koszt: do 300 000 zł
 
Planowany termin realizacji: rok 2016
 
Załączniki