Projekty Budżet Obywatelski zgłoszone w 2015 roku

Data zgłoszenia
2015-05-29
Opis

Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi. Instalacja hot-spotów - elementów infrastruktury miejskiej -których zadaniem będzie emisja sieci WiFi IEEE 802.11 z połączeniem do Internetu na wcześniej wskazanych obszarach wszystkim mieszkańcom, turystom i osobom przebywającym w danej części Miasta Radomia. Podczas realizacji zadania mają zostać wykonane następujące działania: sporządzenie studium wykonalności zadania wraz z kosztorysem, zakup oraz instalacja na budynkach odpowiadającym danym obszarom zasięgu urządzeń emitujących sygnał sieci WiFi z połączeniem do Internetu, zakup usługi telekomuikacyjnej polegającej na dostarczeniu do hot-spotów połączenia z siecią Internet na okres wykonania budżetu obywatelskiego, przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz oznaczenie miejsc objętych obszarem działania sieci WiFi, zakup usługi serwisoania i bieżącego utrzymania napraw sieci hot-spotów lub zatrudnienie pracownika do wykonywania ww. obowiązków. Kwota - 400 000 zł. Wykananie powyższych zadań (w tym zainstalowanie 23 hotspotów) kosztowało w Łodzi 417 tys. zł przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

Lista przyszłych miejsc umieszczania hotspotów powinna zostać skonsultowana z mieszkańcami oraz organami konsultacyjnymi Rady Miejskiej (Parlament Młodzieży, Rada Seniorów). Proponowane miejsca: ul. Żeromskiego (od zakończenia ul Rwańskiej do pl. Corazziego), pętla przy Dworcu PKP, Park Leśniczówka, Park im. Kościuszki, Pl. Jagielloński itp.

Lokalizacja
Radom, projekt ogólnomiejski
Uzasadnienie

Szacunkowy koszt: do 600 000 zł

Planowany termin realizacji: rok 2016

 
Załączniki