Projekty Budżet Obywatelski zgłoszone w 2015 roku

Data zgłoszenia
2015-05-29
Opis

Projekt pod tytułem „Wykonanie drogi dojazdowej”, która obsługuje trzy budynki Wspólnot Mieszkaniowych (Sportowa4; Struga 59; Struga 61) i jeden budynek RSM Radom (Sportowa 2) oraz dwa miejsca składowania odpadów (śmietniki) wykorzystywana jest przez samochody osobowe parkujące w szeregu garażu jak również przez pojazdy specjalne takie jak karetki pogotowia, straż pożarna, policja oraz służby wywożące odpady komunalne. Droga ta służyła mieszkańcom przez kilkadziesiąt lat od momentu rozkopania jej przez służby miejskie w 2010 roku, które układały chodnik dla pieszych. Ponowne ułożenie drogi z „trylinek” wykonano niewłaściwie nie biorąc pod uwagę coraz większych i cięższych samochodów wywożących odpady. W chwili obecnej poruszanie się samochodem osobowym jest prawie niemożliwe ponieważ powstałe koleiny uniemożliwiają przejazd i w dalszym ciągu z upływem czasu i użytkowania powiększają się jeszcze bardziej. W związku z powyższym zwracaliśmy się niejednokrotnie do MZDIK w Radomiu. Ostatnia odpowiedź udzielona przez MZDIK w dniu 20.06.2014 r. przewiduje rozwiązanie możliwości jej wykonania podczas ustalania przyszłych planów budżetowych. Taka odpowiedz Nas mieszkańców nie satysfakcjonuje zważając na fakt, że droga ta jest jedyną drogą ratunku dla ludzi starszych i chorych, do których przyjeżdża „pogotowie” czy lekarz. Informujemy również, że teren przez który przebiega droga i dojazd do śmietnika należy do Gminy miasta Radomia i próby utrzymania go w należytym porządku, czystości czy próba wykonania nasadzeni kwiatów oraz krzewów i roślin przez mieszkańców stają się niemożliwe ponieważ duże samochody odbierające odpady skutecznie dewastują tereny zielone.

Ponawiając gorącą prośbę mieszkańców załączamy zdj. Satelitarne i kilka zdjęć fotograficznych okolic przedmiotowej drogi.

Lokalizacja
Radom – droga dojazdowa do budynków przy ul. Sportowej 2 i 4 oraz ul. Struga 59 i 61, garaży i śmietników.
Uzasadnienie
Szacunkowy koszt: do 500 000 zł
 
Planowany termin realizacji: rok 2016
 
Załączniki