Projekty Budżet Obywatelski zgłoszone w 2015 roku

Data zgłoszenia
2015-05-29
Opis

Uzasadnienie: Profesjonalny sprzęt szachowy oraz inne materiały i urządzenia są  niezbędne do  organizacji turniejów   szachowych, szkolenia szachistów, promocji szachów i, poprzez ich promocję, Radomia.  Sprzęt zostanie przekazany     bezpłatnie do         zainteresowanych jednostek oświatowych, klubów sportowych i stowarzyszeń w Radomiu.

Celem wniosku jest wsparcie „Programu powszechnej nauki gry w szachy” wdrażanego w radomskich publicznych            szkołach podstawowych w klasach 0-III.  Zakupione w ubiegłych latach  przez szkoły podstawowe komplety szachów nie spełniają wymogów stawianym bierkom turniejowym. Realizacja wniosku umożliwi wszystkim radomskim szachistom grę         na odpowiednim sprzęcie.    Radom będąc 14 miastem w Polsce pod względem wielkości powinien mieć minimum jedną      drużynę w I lidze szachowej i jedną w II. Zakup  sprzętu powinien  wpłynąć na sukcesy radomskich szachistów. Ww. sprzęt                  oraz inne   pomoce naukowe i urządzenia będą służyły wszystkim mieszkańcom Radomia i będą wykorzystywane podczas licznych  turniejów szachowych rozgrywanych w Radomiu.   Łączna kwota wniosku wynosi 350.000,00 PLN.

Lokalizacja
Lokalizacja: Jednostki oświatowe, kluby sportowe , stowarzyszenia działające w Gminie Radom.
Uzasadnienie

Szacunkowy koszt: do 300 000 zł

Planowany termin realizacji: rok 2016

 
Załączniki