Budżet obywatelski podsumowanie 2016

21
stycznia 2016
Kilka lat temu wyremontowano chodniki na ul. Rodziny Winczewskich po stronie bloków mieszkalnych od skrzyżowania z ul. Warszawską do nr 6. Na pozostałej części tzn. od nr 8 do końca pozostały stare chodniki. Są one w katastrofalnym ...
więcej »
22
stycznia 2016
„Zielony Gołębiów” to projekt stworzenia terenów zieleni miejskiej: ul. Michałowskiej (pomiędzy kościołem p.w. św. Piotra a blokami) – nowe nasadzenia drzew, żywopłoty, alejki. Osiedle ...
więcej »
21
kwietnia 2016
Sytuacja lokalowa dla przebywających zwierząt jest bardzo trudna. Schronisko jest przepełnione dwukrotnie, Obecnie w schronisku przebywa 600 psów. W celu poprawy warunków dla bytujących zwierząt niezbędne jest wykonanie ...
więcej »
22
stycznia 2016
Opis Projekt zakłada: - budowę asfaltowej drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Szarych Szeregów od skrzyżowania z ulicą Wernera do istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż ul. ...
więcej »
21
kwietnia 2016
Teren pomiędzy budynkami Wspólnot Mieszkaniowych Kusocińskiego 9, Chrobrego 11 i budynkiem Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Kusocińskiego 9a stanowi rozległy obszar terenów zielonych, z którego korzystają ...
więcej »