Budżet obywatelski podsumowanie 2016

20
stycznia 2016
  Cel główny: 1.Dostosowanie istniejącego obiektu do potrzeb szkół ZSO7 i ZSzT oraz środowiska lokalnego 2. Zakończenie tworzenia nowoczesnej bazy sportowej na obszarze Stare ...
więcej »
20
kwietnia 2016
Nordic Walking jest świetną formą ćwiczeń skierowaną do szerokiej grupy wiekowej. Jednak wymaga poznania prawidłowej techniki. Projekt zakłada prowadzenie otwartych zajęć z trenerem, który nauczał by w teorii i praktyce jak ...
więcej »
20
kwietnia 2016
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę siatkową z dwutorową bieżnią lekkoatletyczną zakończoną skocznią w dal wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami. Boisko ...
więcej »
20
kwietnia 2016
1.      Z uwagi na zły stan chodników przy ul Wąskiej wnosimy o remont jednego ciągu chodników.   Przypuszczalny koszt w/w projektów to ok. 100 ...
więcej »
20
kwietnia 2016
Projekt dotyczy wyposażenia parku Planty w urządzenia typu siłownia na powietrzu charakteryzujące się trwałością i umożliwiające wszystkim bez ograniczeń dostęp i ćwiczenia usprawniające lub umożliwiające usprawnianie różnych partii ...
więcej »