Budżet obywatelski podsumowanie 2016

20
kwietnia 2016
W Radomiu znajduje się 7 parków , w każdym z nich znajduje się plac zabaw dla dzieci, lecz żaden z tych placów nie jest przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych. Aby dzieci niepełnosprawne mogły spędzać miło czas można ...
więcej »
12
stycznia 2016
Park Planty mimo przeprowadzonych niedawno cząstkowych remontów w dalszym ciągu nie zachęca do spędzania tam wolnego czasu. Powyższy projekt obejmuje remont parku na odcinku od ul. Sedlaka do ul. Kościuszki. Celem przebudowy jest ...
więcej »
12
stycznia 2016
 Przy projektowaniu nowej ul. Mariackiej nie uwzględniono budowy chodnika po zachodniej stronie tej ulicy na odcinku pomiędzy ulicami Sedlaka i Juliusza. Wydeptana ścieżka najlepiej świadczy o częstym korzystaniu z tej trasy przez ...
więcej »
20
kwietnia 2016
Początki klasztoru oo. Bernardynów w Radomiu sięgają drugiej połowy XV wieku, jest to późnogotycki zespół sakralny zlokalizowany przy dawnym przedmieściu lubelskim (dzisiejsza ulica Żeromskiego) w bezpośrednim sąsiedztwie ...
więcej »
20
kwietnia 2016
Celem Projektu jest budowa chodników, ogólnodostępnych miejsc parkingowych, placu zabaw i wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesne ledowe w ścisłym Centrum Radomia. W 2015 roku MZDiK w Radomiu zlokalizował nowe ...
więcej »