Budżet obywatelski podsumowanie 2016

23
stycznia 2016
Celem zgłaszanego projektu jest zagospodarowanie miejsca na Michałowie dla Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych i umozliwienia: wychodzenia z inicjatywą i podejmowania działań różnym grupom pokoleniowym, w tym osobom niepełnosprawnym, ...
więcej »
23
stycznia 2016
Opis projektu:Uporządkowanie terenu o dużym znaczeniu ekologicznym i podlegającemu ciągłemu rozwojowi. Stworzenie ogólnodostępnego parku poprzez nasadzania nowych drzew oraz wykorzystanie już istniejących terenów ...
więcej »
24
stycznia 2016
Od października 2015 roku działa na naszym osiedlu klub środowiskowy. Głównym celem działania klubu jest  organizacja czasu wolnego oraz podjęcie działań profilaktycznych zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom ...
więcej »
24
stycznia 2016
Celem projektu jest  modernizacja ciągu dla pieszych przy ul. Okulickiego (ok.250m od ul. Głównej). Obecność sklepów powoduje, że często zatrzymują się na chodniku samochody niszcząc nawierzchnię i utrudniając ruch ...
więcej »
21
kwietnia 2016
Projekt zakłada dalszą rozbudowę parku na os. Gołębiów. Tym razem zakładamy m.in. modernizację placu zabaw (m.in. wymianę nawierzchni na bezpieczną).   Projekt do 200 tys. zł.
więcej »