Budżet obywatelski podsumowanie 2016

19
kwietnia 2016
Uświadomienie obywateli Radomia o konsekwencjach i zagrożeniach jakie wywołują środki chemiczne stosowane przez ludzi w mieszkaniach tj, że w ten sposób przykładają się do degradacji i skażenia wody, gleby i powietrza swoją obojętną ...
więcej »
19
stycznia 2016
Projekt zakłada uruchomienie 4 nowych Biletomatów w niżej podanych lokalizacjach. Powodem zgłoszenia wniosku jest zbyt mała obecnie liczba Punktów Obsługi Pasażera. Szacunkowy koszt realizacji projektu ok. 500 tys. ...
więcej »
20
stycznia 2016
Pomysł projektu wynika z misji banków żywności, którą jest zapobieganie marnotrawstwu żywności dla zmniejszania obszarów głodu i niedożywienia. Jego celem będzie wykształcenie grupy wolontariuszy - falicytatorów, ...
więcej »
19
kwietnia 2016
Obcowanie ze sztuka jest jedną z wyższych potrzeb w życiu człowieka. Projekt zakłada organizację i prowadzenie w 2017 roku cyklu warsztatów literacko- teatralnych skierowanych do mieszkańców Radomia z każdej grupy ...
więcej »
20
stycznia 2016
Proponuję zakup sprzętu szachowego niezbędnego do organizacji turniejów szachowych, szkolenia szachistów oraz urządzeń służących do ...
więcej »