Budżet obywatelski podsumowanie 2016

Data zgłoszenia
2016-04-21
Opis

Opis projektu:

Budowa skoczni do skoku w dal o torze rozbiegowym z nawierzchni tartanowej.

Uzasadnienie:

Wniosek zatwierdzony do realizacji na 2015 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego zawierał oprócz modernizacji boisk i bieżni budowę skoczni do skoku w dal. W momencie modernizacji boisk i bieżni zlikwidowano starą skocznię a nowej nie wykonano. Szkoła nie dysponuje żadną skocznią w dal (nie ma  też żadnej w pobliżu). Nauczyciele nie mogą realizować w pełni podstawy programowej a także przygotować uczniów do udziału w zawodach lekkoatletycznych, gdzie jedną z konkurencji jest skok w dal. W trosce o zdrowie, rozwijanie sprawności i zdolności dzieci prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków do realizowania zajęć sportowych oraz do rozwijania uzdolnień sportowych.

Lokalizacja
Radom, ul. Malenicka 29 - teren przy szkole PSP nr 20 w Radomiu
Uzasadnienie
 
Załączniki