Budżet obywatelski podsumowanie 2016

Data zgłoszenia
2016-04-20
Opis

Celem Projektu jest budowa chodników, ogólnodostępnych miejsc parkingowych, placu zabaw i wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesne ledowe w ścisłym Centrum Radomia. W 2015 roku MZDiK w Radomiu zlokalizował nowe przystanki autobusowe na ulicy R. Traugutta przy siedzibie MZDiK oraz siedzibie byłego MPiK (Banku BGŻ i PKO BP SA). Powyższe rozwiązanie, aczkolwiek potrzebne ,wyłączyło z dostępu część miejsc parkingowych zlokalizowanych w miejscu  utworzenia przystanków. Projekt ma za zadanie zagospodarowanie istniejących ulic osiedlowych zlokalizowanych na zapleczach nieruchomości Narutowicza 1A, Narutowicza 1B. Kościuszki 14, Jaracza 3 i Jaracza 1 i wybudowanie tam nowych chodników ulicy oraz ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawienia wizerunku ścisłego Centrum miasta oraz pozwoli uzyskać miejsca parkingowe o które w Centrum Radomia jest niezmiernie trudno. Właścicielem terenu jest Gmina Radom a poszczególne budynki należą zarówno do Gminy jak i kilku Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Duża ilość zainteresowanych (Współwłaścicieli) czyni niemożliwym wykonanie inwestycji w ramach czynów. Obecnie Wspólnoty remontują chodniki przebiegające wzdłuż ich Wspólnot wg własnych koncepcji co nie poprawia wizerunku miasta.

Nie ma realnej możliwości takiego ogrodzenia tego terenu aby korzystali z niego tylko mieszkańcy tych wspólnot.

 Istotą projektu jest utworzenie  wokół placu miejsc parkingowych ogólnie dostępnych, remont placu zabaw  głównie wymiana podłoża - zastąpienie piachu -podłożem, które będzie  zapewniało lepsze warunki higieniczne, remont  drogi i chodników  wraz z budową miejsc parkingowych i zabezpieczenie ich przed dewastacją przez parkujące samochody. Obecnie chodniki  notorycznie,  w dzień i nocą, są zastawione  samochodami. Stopień dewastacji chodników i trawników obrazują  załączone zdjęcia.  Zdaniem Wnioskodawców niezbędna jest też modernizacja oświetlenia tego terenu. Zastąpienie starych, zniszczonych i dość awaryjnych lamp - nowoczesnym, energooszczędnym oświetleniem  ledowym jest jak najbardziej uzasadnione.

Teren ten jest własnością miasta Radom.  Wspólnoty zlokalizowane wokół niego nie  wykupią ani  go nie wydzierżawią Jest to praktycznie niemożliwe ze względu na ilość wspólnot. Trudno o porozumienie w sprawach o dużo mniejszym znaczeniu . Wszystkie wspólnoty przeprowadziły termomodernizacje i nie dysponują środkami na wystarczającymi środkami finansowymi. Ponadto Wspólnoty nie chcą inwestować dużych pieniędzy w ogólnie dostępny parking.

 Koszt projektu  - ok.500 tys. zł.

Lokalizacja
Teren ograniczony ulicami Kościuszki, Narutowicz, Jaracza i Traugutta - otoczony 9-cioma wspólnotami.
Uzasadnienie