Budżet obywatelski podsumowanie 2016

Data zgłoszenia
2016-04-20
Opis

Początki klasztoru oo. Bernardynów w Radomiu sięgają drugiej połowy XV wieku, jest to późnogotycki zespół sakralny zlokalizowany przy dawnym przedmieściu lubelskim (dzisiejsza ulica Żeromskiego) w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Kazimierzowskiego.

Fundowany w 1468 r. Jeden z najlepiej zachowanych kompleksów klasztornych w Polsce.

Wymaga On jednak odpowiedniego wyeksponowania w godzinach wieczornych – podświetlenie fasady budynku co nie tylko poprawi estetykę ulicy Żeromskiego ale doda kolejny atrakcyjny element do szlaku Miasto Kazimierzowskie – ul. Żeromskiego.

Projekt zakłada montaż kilku punktów świetlnych uwidaczniających piękno Klasztoru i Kościoła Ojców Bernardynów wraz z pięknie zachowanym ogrodem.

Lokalizacja
Klasztor Ojców Bernardynów, ul. Żeromskiego
Uzasadnienie