Budżet obywatelski podsumowanie 2016

Data zgłoszenia
2016-04-19
Opis

  Wydawnictwo albumowe. Tekst: Mieczysław Szewczuk, fotografie i opracowanie graficzne: 

  Marcin Kucewicz, współpraca redakcyjna: Magdalena Kwiatkowska- Rzodeczko. Stron ok. 304,

 format 33 x 24.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu zgromadziło w latach 1992-2014 jako dary ponad 2500 dzieł sztuki (w zbiorach ponad 4500 dzieł). Powołane w 1990 r. jako pierwsze w Polsce muzeum sztuki współczesnej, w 1992 rozpoczęło akcję gromadzenia darów. Ofiarodawcami są wybitni, także najwybitniejsi, artyści polscy, m.in. A. Wajda, Nowosielski, Fangor, Gierowski, Tarasin, Hasior, Bereś, Berdyszak, Makowski, Walltoś, Dwurnik, Gaj, Stasys, M. Smoczyński, Ambroziak, ale też inne osoby, np. rodziny nieżyjących twórców. Ofiarodawców jest blisko 300.

Pochodzą z różnych ośrodków w kraju (Kraków, Warszawa, Łódź, Lublin, Olsztyn, Gdańsk,  Poznań, Gorzów, Wrocław, Katowice, Zakopane, Kielce, Radom). Są też twórcy zagraniczni. Radom otrzymał dary o wielkiej wartości materialnej i artystycznej, ale dopiero w 2016 r. ukazuje się – dzięki prywatnemu sponsorowi – pierwsza  książka prezentująca zbiory;  mam nadzieję, że kolejna pokaże dzieła podarowane. Wydawnictwo będzie służyć promocji Radomia jako ważnego w kraju ośrodka kultury. Radom jest jednym z dziesięciu polskich ośrodków, posiadających największe kolekcje polskiej sztuki II polowy XX w., przy czym kolekcja radomska tworzona była tak, by możliwe było  prowadzenie w oparciu o nią różnorodnej działalności edukacyjnej. Wydawnictwo będzie też formą podziękowania ofiarodawcom.

Przewidywany     koszt 60.000,- zł.

Lokalizacja
Radom
Uzasadnienie