Budżet obywatelski podsumowanie 2016

Data zgłoszenia
2016-01-23
Opis

Projekt zakłada organizację cyklicznych wydarzeń dla mieszkańców, podczas których będą się odbywały szkolenia
z udzielania pierwszej pomocy. Te szkolenia mogą również stanowić dodatkowy punkt programu innych imprez. Celem projektu jest zwiększenie świadomości i umiejętności mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Co zrobisz kiedy będziesz świadkiem zdarzenia w którym ktoś z Twoich bliskich ulegnie wypadkowi i jego życie lub zdrowie będzie zagrożone, a na przyjazd karetki trzeba będzie poczekać kilka minut, w sytuacji kiedy liczy się każda sekunda?

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że w takiej sytuacji umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bezcenna. Dzięki niej możemy uratować czyjeś życie. Kiedy jesteśmy świadkami wypadku, lub widzimy, że ktoś doznał urazu albo nagłego atakuchoroby, to w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, przed przyjazdem karetki powinniśmy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. Im więcej będzie osób, które potrafią udzielać pierwszej pomocy, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś uratuje nasze życie lub zdrowie, kiedy tego będziemy potrzebować.

Ponadto zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego: Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Lokalizacja
Radom
Uzasadnienie
 
Załączniki