Budżet obywatelski podsumowanie 2016

Data zgłoszenia
2016-01-23
Opis

Celem zgłaszanego projektu jest zagospodarowanie miejsca na Michałowie dla Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych i umozliwienia: wychodzenia z inicjatywą i podejmowania działań różnym grupom pokoleniowym, w tym osobom niepełnosprawnym, wykorzystanie swoejgo potencjału i kreatywnych pomysłów oraz uczestniczenia w zagospodarowaniu i dbałości o teren ogrodu .Organizowanie wspólnych spotkań towarzyskich np. dancingi miedzypokoleniowe, paneli dyskusyjnych, wydarzeń kulturalnych,edukacyjnych, przekazywanie przez seniorów swoich doświadczeń  i umiejętności młodszym pokoleniom, oraz  spędzanie wolnego czasu i organizowanie imprez w plenerze.

Na terenie Osiedla Michałów brak jest Klubu. Utworzenie ogólnodostępnego  Klubu w ramach działalnosci statutowej Stowarzyszenia "Wzajemna Pomoc" rozwiązuje problemy z miejscem spotkań dla osób w wieku od 0 do 100 lat oraz stwarza możliwości wykorzystania potencjału różnych pokoleń na rzecz środowiska i społeczności lokalnej.

Zagospodarownie tarasu oraz otoczenia budynku należącego  do Gminy Miasta Radomia pozwoli na uzyskanie odpowiednich warunków dla działalnosci Klubu . Niezbędne jest wykonanie prac zwiazanych z ogrodzeniem, zabudową tarasu , wymianą płyt chodnikowych oraz montaż elementów architektury krajiobrazu. Szacunkowy koszt wynosi 200 tys. zł.

Lokalizacja
26-600 Radom ul. Królowej Jadwigi 15 Os. Michałów
Uzasadnienie
 
Załączniki
  1.  Załącznik (img_0440.jpg) (373.02 KB)
  2.  Załącznik (img_0442.jpg) (424.65 KB)
  3.  Załącznik (img_0444.jpg) (355.7 KB)