Budżet obywatelski podsumowanie 2016

Data zgłoszenia
2016-01-23
Opis

W Radomiu  jak w każdym  mieście żyje tysiące bezpańskich  i bezdomnych zwierząt.   Temat dotyczy psów i kotów. O ile miasta i gminy  dosyć  łatwo dają sobie radę z  ograniczeniem ilości bezdomnych psów to z kotami  nie jest już tak łatwo.  Prawda jest również taka , że inaczej traktuje się bezpańskie wałęsające się psy a inaczej  koty żyjące na wolności.  Kot  żyjący na wolności nie jest bezdomnym kotem.  Jego domem , stałym miejscem  zamieszkania jest piwnica ,  opuszczony  lokal czy jakieś inne miejsce , w którym się czuje bezpiecznie.  Czy to dobrze czy źle? Ustawodawca  w ustawie napisał :

“Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu”. Ustawa nakazuje także humanitarne traktowanie wszystkich zwierząt (Art. 5 – “Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania), zwierzę to nie rzecz a istota (Art. 1 – “Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”).

Z humanitarnego punktu widzenia oraz z tytułu przestrzegania prawa powinniśmy się kotami zaopiekować .  Czy tylko dlatego?  Koty wśród ludzi żyły zawsze. Są one elementem ekosystemu.  Są naturalny obrońcą człowieka przed gryzoniami.  Większość ludzi jest przekonana , że  koty spełniają bardzo ważną rolę .  Oczywiście  jak ze wszystkim  obowiązuje ta sama zasada.  Za duża ilość kotów jest  nie wskazana  i za mała również  nie jest dobra.  Regulacja populacji wolnożyjących kotów  nie może być zostawiona samym kotom .  Obowiązek  zadbania  o  tą równowagę spada na władze miasta czy gminy.  Realizowanie takiego obowiązku wiąże się z nakładami finansowymi. Biorąc pod uwagę , że jest wiele ważniejszych spraw  zawsze na ten cel jest za mało pieniędzy. Z tego powodu  proponuje w ramach projektu obywatelskiego  przeznaczyć pewną pulę pieniędzy na  uregulowanie tego tematu.  Pieniądze powinny być przeznaczone na:

-           dokonanie przeglądu , audytu  miejskiego  skali  problemu (wizja lokalna, rozmowy z mieszkańcami )

-           uruchomienie akcji  sterylizacji kocic i kocurów  ( ograniczenie populacji, ograniczenie smrodu powodowanego przez mocz kocurów)

-           objęcie akcją sterylizacji koty domowe (koty wolno żyjące to między innymi  potomstwo kotów domowych, wtórnie zdziczałe )

-           zbadanie przez służby weterynaryjne  zdrowia populacji (zagrożenie epidemiologiczne , wszelkie choroby odzwierzęce typu toksoplazmoza i inne)

-           ustawienie w terenie  bud podobnych do psich w celu pomocy w znalezienia lokum dla kota ( niestety szczególnie w zimie nie jest łatwo znaleźć kotu miejsce do przetrwania niskich temperatur. Coraz częściej okienka piwniczne są zamykane, zabijane na stałe)

Wśród mieszkańców miasta jest bardzo dużo ludzi przychylnie nastawionych do opieki nad dzikimi kotami . Ludzie ci dokarmiają koty często narażając się na krytykę i  napiętnowanie sąsiadów. Ograniczenie ilości kotów i stworzenie im  bezpiecznego miejsca „zamieszkania”  przyniosłoby ze wszech miar  pozytywne skutki.  Na pewno nie da się załatwić tematu za pomocą jednej akcji sfinansowanej z budżetu obywatelskiego. Potrzebne będą działania w następnych latach na bieżąco. Jestem jednak przekonany , że im więcej przeznaczy się taraz pieniędzy na akcje ty mniejszy będzie problem w przyszłości.

Koszty tej akcji powinny oszacować odpowiedzialne za ten temat służby miejskie.  Dobrym źródłem wiedzy mogą być radomskie organizacje pozarządowe realizujące się w temacie zwierząt.

Lokalizacja
obszar Ogólnomiejski
Uzasadnienie
 
Załączniki