Budżet obywatelski podsumowanie 2016

Data zgłoszenia
2016-01-23
Opis

Wydanie albumu fotograficznego zawierającego aktualne i historyczne fotografie przedstawiające Zakłady Metalowe "Łucznik" (wcześniejszą Fabrykę Broni) i ludzi tego zakładu w przestrzeni i historii naszego miasta. Projekt realizowany byłby społecznie przez członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego przy udziale zaproszonych innych osób.

Członkowie RTF i zaproszeni fotograficy wykonaliby fotografie przedstawiające współczesność "Łucznika" w przestrzeni publicznej naszego miasta, natomiast historyczne fotografie zakłądu i związanych z nim ludzi pozyskane (wypożyczone) byłyby od osób prywatnych i instytucji. Członkowie RTF wykonaliby bezpłatnie reprodukcje tych materiałów własnym sprzętem.

Koszt projektu do 50.000,00 zł. (pięćdziesięciu tysięcy złotych) na sfinansowanie druku książki-albumu w nakładzie ok. 500-1000 egz. w zależności od środków i kosztów druku i ewentualne przygotowanie zebranych materiałów do druku. 

Czas zaciera pamięć, a 'Łucznik" zasługuje na upamiętnienie ze względu na swoją pozycję w historii naszego miasta na przestrzeni ponad 90 lat. Pracowało w nim ponad 14 tysięcy ludzi, lecz przez dziesiątki lat zakład był ukryty przed oczami radomian.

To wydawnictwo trafiłoby do czołowych bibliotek w kraju i przypominałoby o tradycjach przemysłowych Radomia oraz o jego roli w Centralnym Okręgu Przemysłowym, stanowiącym obecnie ważny obiekt zainteresowań historyków i historyków sztuki.

Jednym z największych problemów Radomia jest stopniowo zmniejszący się poziom utożsamiania się z nim jego mieszkańców. Zapominają nie tylko o przynależności regionalnej miasta, ale również o jego tradycjach, a przede wszystkim o znaczeniu Radomia jako miasta samodzielnego, znaczącego na mapie Polski. Album pozwoli przypomnieć choć ich część - tę związaną z przemysłem, który przez dziesięciolecia stanowił podstawę rozwoju i funkcjonowania miasta. Obecnie mamy do czynienia z odrodzeniem tożsamości lokalnych, a coraz wyraźniej możemy obserwować, że dopiero miasto, którego mieszkańcy identyfikują się z nim, może liczyć na rozwój i lepszą przyszłość.

Wnioskodawca - członek Zarządu Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego - uzyskał akceptację Zarządu RTF na złożenie niniejszego wniosku wraz z deklaracją pełnego uczestnictwa w jego realizacji. Album ten byłby także uczczeniem 55 lat działalności Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego - najstarszego.stowarzyszenia twórczego w naszym mieście - i przypominał jego wysoką pozycję wśród innych tego rodzaju stowarzyszeń

Projekt nie niesie ryzyka finansowego dla miasta, gdyż finansowane byłoby tylko przygotowanie do druku i druk gotowego dzieła.

Lokalizacja
obszar ogólnomiejski
Uzasadnienie
 
Załączniki