Budżet obywatelski podsumowanie 2016

Data zgłoszenia
2016-01-22
Opis

Opis
Projekt zakłada:
- budowę asfaltowej drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Szarych Szeregów od skrzyżowania z ulicą Wernera do istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Warszawskiej;
Uzasadnienie
Szarych Szeregów: trasa połączy drogę dla rowerów wzdłuż bulwarów nad Mleczną przez Stary Ogrodu z drogą dla rowerów wzdłuż ul. Warszawskiej
Szacunkowy koszt
600 tysięcy złotych

Lokalizacja
Obszar IV, ul. Szarych Szeregów, ul. Zielona, ul. Warszawska
Uzasadnienie
 
Załączniki