Budżet obywatelski podsumowanie 2016

Data zgłoszenia
2016-01-20
Opis

 

Cel główny:

1.Dostosowanie istniejącego obiektu do potrzeb szkół ZSO7 i ZSzT oraz środowiska lokalnego

2. Zakończenie tworzenia nowoczesnej bazy sportowej na obszarze Stare Miasto a tym samym poszerzenie możliwości sportowego szkolenia młodzieży dwóch szkół - ZSO 7 i   ZSzT (w tym Szkoły Mistrzostwa Sportowego)

.

 

 

 

Opis:

               W ZSO Nr 7działają dwie szkoły PG1 i IX LO, które współpracują z klubami sportowymi Radomia – RLTL ZTE Radom i ROSA SPORT Radom w zakresie szkolenia sportowego młodzieży a w ZSzT została powołana Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Współpraca szkół z klubami sportowymi i tworzenie klas sportowych, owocuje szeregiem osiągnięć uczniów  na arenie sportów lekkoatletycznych i koszykarskich -  w tym medalami Mistrzostw Polski. Z tego względu wskazane jest zakończenie rewitalizacji tego obszaru pod względem infrastruktury sportowej. Istniejące boisko przy ZSO7 powstało w latach dziewięćdziesiątych i w obecnym stanie nie spełnia wszystkich oczekiwań szkoły i środowiska lokalnego. Powstałe przy ZSzT boisko MOSiR służy w zakresie szkolenia lekkoatletycznego dla ZSzT i Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Rewitalizacja części ZSO7 może przyjąć jedną z dwóch form:

1. Dostosowania nawierzchni asfaltowych do gier zespołowych (boisko wielofunkcyjne), poprzez wymianę nawierzchni na polieturenową  i renowację bieżni zewnętrznej  okólnej na trzytorową- minimum 200m wymiar wewnętrzny. Za łukiem dwa koła do pchnięcia kulą. Likwidację skoczni w dal a w jej miejsce wstawienie urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz tzw. „Siłownia plenerowa”  lub

2. Likwidacja bieżni (jest na boisku MOSiR) i powstanie wyłącznie boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych z powierzchnią polieturenową  i siłowni plenerowej.

 

Siłownia zewnętrzna będzie uzupełnieniem dla bazy dwóch szkół jak również dla społeczności lokalnej.

Teren w całości ma uregulowany stan własnościowy i należy do Gminy Radom.

 

Lokalizacja
teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 z Oddziałami Sportowymi w Radomiu ul.Staromiejska 11
Uzasadnienie
 
Załączniki