Budżet obywatelski podsumowanie 2016

Data zgłoszenia
2016-01-20
Opis

Pomysł projektu wynika z misji banków żywności, którą jest zapobieganie marnotrawstwu żywności dla zmniejszania obszarów głodu i niedożywienia. Jego celem będzie wykształcenie grupy wolontariuszy - falicytatorów, którzy w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (głównie z przyczyn ekonomicznych, ale także z powodu niezaradności życiowej) prowadzić będą warsztaty edukacyjne (warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne zapobiegające marnowaniu się żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej). Równocześnie bank żywności będzie prowadził działania, zmierzające do pozyskania od producentów i dystrybutorów żywności, zagrozonej zniszczeniem (np z powodu kończącego się terminu przydatności do spożycia). Pozyskana żywność będzie wykorzystana w toku warsztatów i przekazywana uczestnikom działań włączających. Do prowadzenia warsztatów zaangazowani będą przeszkoleni uczniowie radomskich szkół ponadgimnazjalnych (we współpracy z opiekunami klubów wolontariatu) . Warsztaty prowadzone bądą przede wszystkim w świetlicach środowiskowych. Do współpracy przy pozysku żywności zaprosimy wolontariuszy - podopiecznych radomskich organizacji, działających na polu pomocy społecznej. Rekrutację uczestników warsztatów zamierzamy prowadzić we współpracy z pracownikami rejonów pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. Uczestnictwo w projekcie będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców Radomia.

Lokalizacja
Gmina Miasta Radomia
Uzasadnienie