Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Budżet Obywatelski: Prace Zespołu Opiniującego zakończone, znamy wyniki weryfikacji projektów
29 maja 2015

Po długiej i ciężkiej pracy wydziałów merytorycznych nad weryfikacją zgłoszonych przez mieszkańców inicjatyw została opracowana lista projektów, które trafią na kartę do głosowania.

W okresie od 10 czerwca do 10 sierpnia 2015 roku na zaopiniowane pozytywnie projekty będzie można głosować w wyznaczonych punktach stałych.

 

 

 • Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9
 • Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30
 • Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53
 • Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

przez Internet

oraz za pomocą punktów mobilnych (lista miejsc oraz sposób rezerwacji na stronie www.konsultacje.radom.pl)

Zespół Opiniujący w skład którego wchodzą:

 

 • Prezydent Miasta,
 • Zastępca Prezydenta nadzorujący inwestycje miejskie,
 • Skarbnik Miasta,
 • Dyrektor Wydziału Inwestycji,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej,
 • Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej,
 • Przewodniczący Klubów Rady Miejskiej,
 • Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 • Przedstawiciel Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia.

 

Zweryfikowane pod względem formalnym projekty przekazane zostały przez Centrum Komunikacji Społecznej do właściwych wydziałów i jednostek do oceny merytorycznej według następujących kryteriów:

 

 • możliwości realizacji w trakcie roku budżetowego 2016,
 • gospodarności,
 • koszt realizacji,
 • możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych środków, które ten projekt może generować w przyszłości.

 

Zweryfikowane pod względem merytorycznym wraz z opisem i rekomendacjami projekty przekazywane zostały poprzez Kancelarię Prezydenta, Referat Centrum Komunikacji Społecznej do Zespołu Opiniującego.

 

Zespół Opiniujący dokonał analizy przedstawionych projektów na podstawie rekomendacji oraz opracował ostateczną listę projektów podlegającą głosowaniu przez mieszkańców.

 

Zespół Opiniujący przeprowadził również ostateczny podział zgłoszonych projektów pod kątem zakwalifikowania ich do kategorii projektów lokalnych (okręgowych) bądź kategorii projektów o charakterze ogólnomiejskim.

 

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Radomia, który ukończył 16 rok życia.

Oddanie głosu następuje poprzez:

 • wrzucenie karty do głosowania do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości, a w przypadku osób niepełnoletnich od 16 do 18 roku życia po okazaniu innego dokumentu ze zdjęciem oraz złożeniu zgody opiekuna prawnego i podpisu na karcie osób głosujących,
 • oddanie głosu za pomocą formularza (karty) na portalu Konsultacje na stronie www.konsultacje.radom.pl .

 

W czasie naboru zostało złożone 190 wniosków. Połączono 26 projektów które stanowią 11 nowych wniosków. Do dalszego procedowania trafiło 175 pomysłów mieszkańców. Do głosowania zostało skierowane z nich 91 projektów.

 • Z obszaru „0” jest to 28 wniosków;
 • Z obszaru „1” - 20;
 • Z obszaru „2” - 6;
 • Z obszaru „3” - 18;
 • Z obszaru „4” - 15;
 • Z obszaru „5” - 4.

 

Odrzucono z przyczyn formalnych oraz merytorycznych 84 projektów. Z powyższej grupy 5 wniosków zostało skierowanych do realizacji z innych źródeł.

W przypadku pytań lub sugestii wnioskodawców zapraszamy do Centrum Komunikacji Społecznej w dniu 1 czerwca 2015 roku na godzinę 8.00

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski i zapraszamy do głosowania!

Pliki do pobrania: