Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Bądzmy w kontakcie
Sejmik Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konsultacjach
8 marca 2022

Trwają konsultacje społeczne uchwały zmieniającej uchwałę "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Konsultacje trwają do 18 marca 2022 r. Propozycje do projektu uchwały można zgłaszać po przez wypełnienie formularza dostępnego w załączniku. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Pliki do pobrania: