Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Bądzmy w kontakcie
Jaki obszar będzie rewitalizowany w Radomiu w latach 2022-2032?
3 stycznia 2022

Od 3 stycznia do 1 lutego 2022 roku trwają konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.

Celem konsultacji jest zebranie uwag mieszkańców dotyczących granic proponowanych obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji wyznaczonych na podstawie przeprowadzonej dla całego miasta Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Radomia.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu https://bip.radom.pl/ w zakładce Konsultacje społeczne oraz pod adresem www.konsultacje.radom.pl.

Z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapami przedstawiającymi proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Radomia oraz formularzem konsultacyjnym można się zapoznać:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu https://bip.radom.pl/ w zakładce Konsultacje społeczne

b)      na stronie internetowej miasta Radomia www.konsultacje.radom.pl

c)       w czterech punktach obsługujących konsultacje społeczne:

·         Biuro Rady Miejskiej ul. Rynek 1 (pokój 103),

·         Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30 (pokój nr 19),

·         Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

·         Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15

Od 3 do 21 stycznia mieszkańcy zainteresowani udziałem w spotkaniu online zaplanowanym na 26 stycznia w godz. 16-17.30 mogą rejestrować swój udział:

·         telefonicznie dzwoniąc w dni robocze pod nr 48 36 20 777 lub 48 36 20 161 w godz. 7.30-15.30,

·         mailowo pod adresem rewitalizacja@umradom.pl

·         osobiście w Biurze Rewitalizacji ul. Rynek 1, pokój nr 7 w dni robocze w godz. 7.30-15.30. W zgłoszeniu trzeba podać imię, nazwisko oraz adres mailowy, na który zostanie wysłany link do spotkania.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

 

Przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia jest etapem poprzedzającym opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2032”.

Pliki do pobrania:
Zobacz także: