Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Bądzmy w kontakcie
Trwają konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2022 - 2030”.
16 listopada 2021

Do 3 grudnia wszyscy mieszkańcy Radomia mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych których celem jest zebranie uwag do projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2022 - 2030”.

Celem głównym planu jest zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Formularze z uwagami do dokumenty można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając na adres: konsultacje@umradom.pl bądź w formie papierowej w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 1,

Biuro Obsługi Mieszkańca (pok. 19), ul. Kilińskiego 30,

Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej, ul. Struga 1.

 

Formularz - wesja doc.

 

Więcej informacji na stronie