Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Bądzmy w kontakcie
Ankieta na temat rewitalizacji
19 października 2021

Urząd Miejski w Radomiu zaprasza mieszkańców do wypełnienia ankiety dotyczącej procesu rewitalizacji. Badanie ankietowe prowadzone jest w celu oceny aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Radomia w związku z planowanym opracowaniem gminnego programu rewitalizacji. Program będzie dokumentem niezbędnym do aplikowania o fundusze unijne na rewitalizację oraz ochronę zabytków.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. Diagnoza będzie uzasadniać wniosek do Rady Miejskiej o przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomiu.

Organizatorem badania jest Biuro Rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Wszelkie pytania i sugestie związane z organizacją badania należy kierować do Biura Rewitalizacji, tel. 48 36 20 777, e-mail: rewitalizacja@umradom.pl.

Ankietę można wypełnić poprzez aktywny kwestionariusz dostępny pod linkiem https://www.survio.com/survey/d/F2X0E5W9Y3T1Y0X9L. Można też pobrać kwestionariusz, wypełnić go i wysłać pocztą na adres:

Biuro Rewitalizacji

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Rynek 1

26-600 Radom

Papierowa wersja ankiety jest dostępna także w: 

Urzędzie Miejskim, ul. Kilińskiego 30,

Urzędzie Miejskim, ul Rynek 1,

Urzędzie Miejskim, ul. Moniuszki 9,

Urzędzie Miejskim, Żeromskiego 53,

Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1,

Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rwańska 16,

Centrum Aktywności Seniorów, ul. Traugutta 31/33,

Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12 oraz filiach przy ul: Zientarskiego 1A, Królewskiej 5, Garbarskiej 82/86, Kusocińskiego 13, Młodzianowskiej 9, Suchej 2, Żeromskiego 116, Pośredniej 29, Wyścigowej 12, Baryckiej 2,

MOK Amfiteatr przy ul. Parkowej 1, Daszyńskiego 5,

Domu Kultury „Idalin”, ul. Bluszczowa 4,

Domu Kultury „Borki”, ul. Sucha 2,

Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, ul. Malczewskiego 16,

Teatrze Powszechnym, ul. Plac Jagielloński 15.

Ankiety należy wypełniać do 19 listopada.2021r.