Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Głosowawnie Budżet Obywatelski 2022
Lista wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2022
9 marca 2021

Poszczególne wydziały i biura Urzędu Miejskiego oraz miejskie jednostki i spółki rozpoczynają analizę wniosków zgłoszonych do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego.

Projekty analizowane są pod względem formalnym i merytorycznym. Niezbędne jest sprawdzenie np. czy proponowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie należącym do miasta, czy jest wykonalna i czy szacunkowa wartość zadania mieści się w określonym limicie finansowym. Następnie projekty oceni Zespół Opiniujący.

Do 26 maja zostanie opracowana lista projektów, które ostatecznie znajdą się na karcie do głosowania.

Nabór projektów do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego był prowadzony od 15 lutego do 1 marca. Wpłynęło 457 propozycji.

Pełną ich listę prezentujemy w załączniku.

Pliki do pobrania: