Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Głosowawnie Budżet Obywatelski 2022
Budżet Obywatelski: od 15 lutego nabór wniosków
10 lutego 2021

Kwota przeznaczona na realizację wygranych projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 to 7 250 000 zł, w rozbiciu na cztery kategorie:

a) projekty do 50 000 zł włącznie –  1 350 000 zł;

b) projekty powyżej 50 000 zł do 600 000 zł -  2 350 000 zł;

c) projekty powyżej 600 000 zł -  2 350 000 zł;

d) projekty instytucjonalne -  1 200 000 zł.

Propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022 może zgłosić każdy mieszkaniec Radomia przez stronę internetową www.konsultacje.radom.pl oraz w punktach stałych:

- w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),

- w Biurze Rady Miejskiej w Radomiu, ul. Rynek 1 (Ratusz),

- w Referacie Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej, Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Struga 1,

- w Referacie Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej, Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

- w Centrum Informacji Turystycznej , ul. Rwańska 16.

Pliki do pobrania: