Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy NGO na 2021 rok
2 listopada 2020

Rozpoczęły się konsultacje Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok. Potrwają do 9 listopada 2020 r.

Opinie do projektu programu w formie elektronicznej można zgłaszać poprzez nadesłanie wypełnionego formularza na adres: konsultacje@umradom.pl lub w formie papierowej poprzez wrzucenie wypełnionego formularza do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.

Roczny program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Na poziomie lokalnym jest najważniejszym dokumentem, opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szczegóły na stronie: http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/51370,Nr-19222020-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projek.html