Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przebudowy ulicy 25 Czerwca.
6 sierpnia 2020

Jak po przebudowie ma wyglądać ulica 25 Czerwca? W tej sprawie radomianie będą mogli się wypowiedzieć w konsultacjach społecznych, które rozpoczną się 7 sierpnia i potrwają do 4 września. - Śródmiejskie ulice w dużych miastach zmieniają swój charakter.

Chcemy zapytać mieszkańców czy widzą rolę ulicy 25 Czerwca tak jak teraz, ulicy przelotowej, czy też chcieliby, aby pełniła ona również inne funkcje, np. typowo śródmiejskiej ulicy.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Radomia. Zostaną one przeprowadzone w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i wniosków na pobranym ze strony www.konsultacje.radom.pl formularzu  i przesłanie na adres: konsultacje@umradom.pl lub w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w korytarzu przy wejściu do Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 30 i złożenie go w znajdującej się tam urnie. 

Dopuszcza się także organizację mobilnych punktów konsultacyjnych przy ul. 25 Czerwca:

8 sierpnia w godz. 16:00-18:00 przy skrzyżowanie ul. Żeromskiego/25 Czerwca

18 sierpnia w godz. 16:00-18:00 w parku im. T. Kościuszki (w pobliżu ul. 25 Czerwca).

Informacja o mobilnych punktach konsultacyjnych zostanie udostępniona w aktualnościach na stronie internetowej.

Więcej informacji na stronie.