Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Zmiany terminów Budżetu Obywatelskiego 2021!
26 maja 2020

Z powodu epidemii koronawirusa zmienią się terminy przygotowań do realizacji przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Wydłużony zostaje termin prac Zespołu Opiniującego, a głosowanie zostanie przeprowadzone we wrześniu.

Szczegółówy harmonogram poniżej:

 

Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

od 22 czerwca do 17 sierpnia 2020 r.

- Weryfikacja i ostateczna akceptacja projektów przez Zespół Opiniujący.

- Spotkania Zespołu Opiniującego z wnioskodawcami projektów zaopiniowanych negatywnie.

do 24 sierpnia 2020 r.

- Podanie przez Prezydenta do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów

poddanych pod głosowanie.

- Podanie do wiadomości zasad głosowania oraz miejsc, w których się ono odbędzie.

od 31 sierpnia do 20 września 2020 r.

- Głosowanie na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl.

- Głosowanie w wyznaczonych miejscach oraz Mobilnych Punktach Głosowania.

do 18 października 2020 r.

- Przeliczenie głosów oraz przedstawienie opinii publicznej wyników głosowania.

do 13 listopada 2020 r.

- Spotkania z wnioskodawcami projektów skierowanych do realizacji w celu

doprecyzowania warunków realizacji projektów.

- Prace nad kosztorysem i planami projektów w celu umieszczenia ich w planie

budżetu miasta na rok 2021.

- Ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu Gminy Miasta Radomia.

do 15 grudnia 2020 r.

- Warsztaty ewaluacyjne poświęcone procedurom konsultacji społecznych Budżetu

Obywatelskiego.