Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Radomia.
15 kwietnia 2020

Konsultacje społecznych na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i uwag do projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Radomia.

 Konsultacje społeczne potrwają od dnia 14 kwietnia 2020 r do dnia 29 maja 2020 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta Radomia do projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Radomia.
 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i uwag na dostępnym na stronie internetowej: www.konsultacje.radom.pl formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, na adres: konsultacje@umradom.pl

b) w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz złożenie go w urnie umieszczonej przy wejściu do Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 30.

 

Więcej informacji na STRONIE

Pliki do pobrania: