Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Konsultacje w sprawie Programu Współpracy NGO na 2020 rok
17 października 2019

Rozpoczęły się konsultacje Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok. Potrwają do 31 października 2019 r.

Opinie do projektu programu w formie pisemnej, z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, można zgłaszać na adres e-mail: cop@umradom.pl, drogą pocztową lub osobiście w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje, tj.:

·        Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1,

·        Biuro Rady Miejskiej, ul. Moniuszki 9,

·        Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30,

·        Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53.

Zapraszamy również na otwarte spotkania z przedstawicielami organizacji i innych podmiotów pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miasta Radomia do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. A. Struga 1 w Radomiu, zgodnie z harmonogramem w dniach:

·        21.10.2019 w godzinach 17.00 – 19.00,

·        25.10.2019 w godzinach 17.00 – 19.00.

Roczny program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Na poziomie lokalnym jest najważniejszym dokumentem, opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szczegóły na stronie.