Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Budżet Obywatelski 2020 ze zmianami
21 stycznia 2019

21 stycznia Radni Rady Miejskiej w Radomiu przyjęli uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia. Wkrótce ukaże się także zarządzenie prezydenta, które określi szczegółowe zasady zgłaszania wniosków i wyłaniania zwycięskich projektów.

Proponowane zmiany dostosowują Budżet Obywatelski do nowych zapisów ustawy o samorządzie gminnym. Projekt powstał przy współudziale samych mieszkańców Radomia, którzy szereg swoich propozycji zgłosili podczas warsztatów ewaluacyjnych - mówił na sesji prezydent Radosław Witkowski.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, w Radomiu nie ma już możliwości podziału miasta na obszary terytorialne. W związku z tym w projekcie zarządzenia nadchodzącej edycji Budżetu Obywatelskiego będzie obowiązywał nowy podział środków w rozbiciu na 4 kategorie:

Projekty do 50 000 zł na które przeznaczono kwotę 800 000 zł,

projekty do 300 000 zł- 2 000 000 zł

projekty powyżej 300 000 zł - 2 000 000 zł

projekty instytucjonalne- 1 000 000 zł.

Mieszkańcy Radomia w Budżecie Obywatelskim 2020 będą mieli do dyspozycji 5 800 000 tys. zł na własne pomysły.

Należy pamiętać o co najmniej jednym podpisie na liście poparcia swojego pomysłu. To znaczy, że formularz aby mógł zostać przyjęty musi zostać opatrzony podpisem co najmniej jednego mieszkańca Radomia nie wliczając w to podpisu wnioskodawcy projektu.