Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Jakie zmiany w Budżecie Obywatelskim?
1 grudnia 2018

Jak dostosować Budżet Obywatelski do nowych przepisów ustawy o samorządzie gminnym? Tego dotyczyła dyskusja podczas warsztatów ewaluacyjnych, które odbyły się w Urzędzie Miejskim. - Co roku spotykamy się z osobami, które zgłaszają i promują projekty, by podsumować poprzednią edycję Budżetu Obywatelskiego i zaproponować nowe rozwiązania. Tym razem przed nami wyjątkowo wiele wyzwań, bo nowa ustawa nakłada na nas nowe ramy organizacyjne. Chcemy poznać propozycje osób, które chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie i wykorzystać ich doświadczenie przy wprowadzaniu nowych rozwiązań – mówił podczas warsztatów dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński.

Zmieniona ustawa likwiduje możliwość podziału miasta na obszary terytorialne. Zamiast tego pojawiła się więc propozycja podzielenia łącznej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na trzy grupy według kryterium wartości projektów. Odrębna pula byłaby przeznaczona na realizację małych projektów o wartości do 50 tysięcy złotych, druga grupa obejmowałaby projekty do 300 tysięcy złotych, a w trzeciej nie byłoby już żadnego limitu wartości pojedynczego projektu. Tu górną granicę stanowiłaby kwota przeznaczona na realizację projektów w tej grupie.

Podczas warsztatów mówiono też o potrzebie wypracowania jednoznacznej definicji ogólnodostępności. To ważne, ponieważ ogólnodostępność np. boiska, placu zabaw czy innych obiektów to jeden z podstawowych warunków, jakie muszą spełniać projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego. Uczestnicy warsztatów zgłosili także potrzebę zmian w organizacji samego głosowania. Padła m.in. propozycja stworzenia stałego harmonogramu wystawiania mobilnych punktów głosowania oraz utworzenia dodatkowych stałych miejsc, w których można głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego.

W oparciu o zgłoszone uwagi i propozycje zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia, w którym zostaną szczegółowo określone procedury związane z naborem, oceną i głosowaniem.